“Gerçek artık eskisi gibi olmadığında, nostalji tam anlamını kazanır” der 1929 doğumlu Jean Baudrillard. Normal olanın zamanla nostaljiye dönüştüğü sonsuz bir akışta “normal”in ne olduğu oldukça görecelidir. Eski ve yeni arasında ilk günden beri tartışılan, eskinin yeniye öğrettiği yeninin eskiden farklı olarak değiştirmeye çalıştığı ve hatta değiştirdiği bir kavram. İşte bundandır “benim zamanımda…” diye başlayan cümlelerin yüzyıllardır kuruluyor olması. 

Değişimin bu kadar hızlandığı bir dönemde soruyoruz;

Kimin Zamanı?

Değerli Sanat ve Bilim İnsanları,

Bir resmi kalemle ya da bilgisayarla çizmek, kimi zaman bir yerden bir yere yürüyerek ya da uçakla gitmek, kimi zaman bir filmi sinemada ya da tablette izlemek, kimi zaman bir not defterine ya da telefona not etmek. Bir işi gerçekleştirme şeklinin normal olduğu, herkesin yapmaya alıştığı yolları varken; o alışılmış gerçeğin bir anda yeni bir normalle yer değiştirdiğine şahit oluyoruz. Nesiller boyu süregelmiş normaller, yerini hızla yeni normallere bırakabiliyor. Zamanın gerisinde kalan ya nostalji oluyor ya da dönüşüm gerçekleştiriyor. Birbirinden çok farklı olan ama birbirine tıpatıp benzeyen insanlar nesiller boyunca neyin normal olduğunu tartışmaya devam ediyor.

Küresel anlamda çevresel ve dijital dönüşümün çokça hızlandığı bir döneme tanıklık eden genç sanatçı ve tasarımcıların; yaşamsal pratikleri üzerinden gerek bu dönüşüm süreçlerine, gerek kuşaklar arası zıtlıklara gerekse zamanın geçiciliğine dair yaklaşımlarını sanatın evrensel dili ve sınırsız anlatım olanakları ile ifade ettikleri eserlerini bir araya getirmek amacı ile İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bienali düzenlenecektir. 

“Kimin Zamanı” başlığı ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bienal; genç sanatçı ve tasarımcıları, sanatsal üretimler yolu ile normal olanın ne olduğu ve değişimin getirdiği zıtlıklar/ farklılıklar ve benzerliklerin neler olduğu üzerinde düşünmeye davet ediyor. Tüm ülkelerden, farklı sanat ve tasarım alanlarında eğitimleri devam eden Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora öğrencilerinin katılımına açık olan II. İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bienali 1-31 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde dijital platformlar üzerinden online olarak gerçekleşecektir. Bienal kapsamında sergilenecek olan sanat ve tasarım alanındaki farklı disiplinlerden güncel ve eleştirel çalışmalar; “Bienal Seçici Kurulu” tarafından seçilerek belirlenecektir.

“Kimin Zamanı” Bienali süresince düzenlenecek olan paralel etkinlikler ile farklı sanat ve tasarım disiplinlerinden, farklı kültürlerden sanatçı ve tasarımcıların bir araya getirilerek; sanat üretimi açısından geçmiş ve günümüz pratiklerini ve olası gelecek uygulamalarını karşılıklı olarak tartışılması ve sanat ortamlarındaki yeni normallerin üzerine farklı bakış açıları geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

1-31 Mayıs 2023’de “Bienal Zamanı”nda görüşmek üzere.