Emel Çolak Yıldız

1993 yılında Tekirdağ’da doğdu. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2017-2022 yıllarında sektörde çeşitli alanlarda tasarımcı olarak çalıştı. 2021 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde Sanatta Yeterlik yapmaktadır. 2022 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.