Katılım Koşulları

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bienali yerli ve yabancı tüm Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora (Sanatta Yeterlik) öğrencilerine açıktır.
 2. Bienale katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcıların öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartlarının taranmış olarak gönderilmesi zorunludur. (TC vatandaşları için e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi gönderilebilir.)
 4. Gönderilecek eserlerden dijital ortama aktarılamayanların beyaz zemin üzerinde fotoğraflanarak gönderilmesi gerekmektedir. 
 5. Fotoğraflanan eserler ve dijital olarak gönderilen eserlerin tümünün 300 dpi çözünürlükte ve 15 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde JPEG formatında gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Her katılımcının eseri, eser künyesi ve eser metni ile birlikte gönderilmelidir.
 7. Her katılımcı en fazla iki eser / performans ile başvuru yapabilir.
 8. Performans ve video olarak değerlendirilecek olan eserlerin değerlendirmeye ve sergilenmeye uygun nitelikte 100 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde en düşük 720p (1280×720) çözünürlükte gönderilmesi gerekmektedir.
 9. Katılımcılar eserleri ile birlikte kendisini tanıtan kısa özgeçmiş göndermelidir.
 10. Başvurular “Eser Yükleme” bağlantısı üzerinden eser görsellerinin gönderilmesi ile yapılacaktır.
 11. Katılımcı, bienal için göndermiş olduğu eserin tümüyle kendisine ait olduğunu biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde katılımcının başvurusu kabul edilmez ve gelecekte yapılacak olan İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bienallerine katılması yasaklanır.